Dokážu univerzálne budovy obstáť v rýchlo meniacom sa svete?