Čo majú spoločné dovolenka a lis pre výrobnú linku?