Čo rozhoduje o úspechu investície do priemyselných budov?