CCon s.r.o. získala možnosť podieľať sa na projekte Seoyon E-HWA