8 mesiacov, 4 projekty pre 3 investorov v 2 republikách.