Biomin Cifer

Biomin (Cífer SK) – prístavba výrobného objektu liečiv (800 m2), stavbyvedúci